International Symposia

Eolito

marble

200x110x45 cm

2006

Symposium Vila Sol

Quarteira

31a23e5af5574e7f1e4fc85e213e87b4