Titan's heart

2011 sculpture | escultura beatriz cunha